Witaj Społeczniku!

Archive 17 grudnia, 2019

Rozstrzygnięcie postępowania nr 16/ZP/SPOŁ/2019 z dnia 03.12.2019 r.

Rozstrzygnięcie postępowania  Nr 16/ZP/SPOŁ/2019 z dnia 03.12.2019r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn.” Program Społecznik na lata 2019-2021” dokonała wyboru wykonawcy w postępowaniu nr 16/ZP/SPOŁ/2019 o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 750 000 euro, którego przedmiotem jest: Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze

Read More

Zaproszenie do składania ofert Nr 17/ZP/SPOŁ/2019

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „PROGRAM SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021” zaprasza Państwa do składania ofert na usługę o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest: Obsługa Mediów Społecznościowych przy realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego „PROGRAM SPOŁECZNIK NA

Read More

Zaproszenie do składania ofert Nr 16/ZP/SPOŁ/2019

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „PROGRAM SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021” zaprasza Państwa do składania ofert na usługi społeczne o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest: Pełnienie funkcji Animatora lokalnego/Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa

Read More