Witaj Społeczniku!

Zaproszenie do składania ofert Nr 17/ZP/SPOŁ/2019

Zaproszenie do składania ofert Nr 17/ZP/SPOŁ/2019

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „PROGRAM SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021” zaprasza Państwa do składania ofert na usługę o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:
Obsługa Mediów Społecznościowych przy realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego „PROGRAM SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021”

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać na adres e-mail: spolecznik@karrsa.pl w terminie do dnia 13 grudnia 2019 r., godz. 15:30. W tytule e-maila proszę umieścić zapis: 17/ZP/SPOŁ/2019 Media Społecznościowe.

Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe – Media Społecznościowe

Comments are closed.