Witaj Społeczniku!

Archive 17 grudnia, 2019

Rozstrzygnięcie postępowania nr 16/ZP/SPOŁ/2019 z dnia 03.12.2019 r.

Rozstrzygnięcie postępowania  Nr 16/ZP/SPOŁ/2019 z dnia 03.12.2019r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn.” Program Społecznik na lata 2019-2021” dokonała wyboru wykonawcy w postępowaniu nr 16/ZP/SPOŁ/2019 o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 750 000 euro, którego przedmiotem jest: Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze

Read More