Witaj Społeczniku!

Rozstrzygnięcie postępowania nr 16/ZP/SPOŁ/2019 z dnia 03.12.2019 r.

Rozstrzygnięcie postępowania nr 16/ZP/SPOŁ/2019 z dnia 03.12.2019 r.

Rozstrzygnięcie postępowania  Nr 16/ZP/SPOŁ/2019 z dnia 03.12.2019r.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn.” Program Społecznik na lata 2019-2021” dokonała wyboru wykonawcy w postępowaniu nr 16/ZP/SPOŁ/2019 o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 750 000 euro, którego przedmiotem jest:

Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego „PROGRAM  SPOŁECZNIK  NA LATA 2019-2021”  na terenie województwa zachodniopomorskiego:

  1. Miasto Szczecin , powiat policki – 1 osoba.

Do pobrania informacja o rozstrzygnięciu postępowania:

informacja-o-rozstrzygnięciu-postępowania 16_ZP_SPOŁ_2019

Comments are closed.