Witaj Społeczniku!

Zmiany w Komisji Oceny Wniosków dla Subregionu D oraz zaakceptowany głos doradczy

Zmiany w Komisji Oceny Wniosków dla Subregionu D oraz zaakceptowany głos doradczy

W  związku z uruchomieniem zawieszonego dotychczas z przyczyn epidemiologicznych II naboru wniosków na 2020 rok w ramach Programu Społecznik na lata 2019 – 2021, uwzględniającego realizację działań rekomendowanych przez Radę Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą z dnia 2 września 2020 r. zaakceptował kandydatury osób pełniących rolę głosu doradczego w ww. naborze wniosków. Kandydatury osób, zostały wskazane przez Radę Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Jednocześnie informujemy, że w związku z rezygnacją z udziału w Komisji Oceny Wniosków dla Subregionu D w ramach Programu Społecznik na lata 2019 – 2021 przedstawicielki Operatora Programu Społecznik, tj. Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z Koszalina, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą z dnia 2 września 2020 r. przyjął nowy skład Komisji Oceny Wniosków dla Subregionu D w ramach Programu Społecznik na lata 2019 – 2021.

kow_i_glos_doradczy_

Comments are closed.