Witaj Społeczniku!

Archive 23 października, 2020

Zaproszenie do składania ofert Nr 1/ZP/SPOŁ/2020

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „PROGRAM SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021” zaprasza Państwa do składania ofert na usługę o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest: Opracowanie raportu opisowego z badań ankietowych wraz z analizą statystyczną i prezentacją graficzną wyników przy realizacji zadania publicznego

Read More