Witaj Społeczniku!

Rozstrzygnięcie postępowania  Nr 1/ZP/SPOŁ/2021 z dnia 11.01.2021r.

Rozstrzygnięcie postępowania  Nr 1/ZP/SPOŁ/2021 z dnia 11.01.2021r.

Rozstrzygnięcie postępowania  Nr 1/ZP/SPOŁ/2021 z dnia 11.01.2021r.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn.” Program Społecznik na lata 2019-2021” dokonała wyboru wykonawcy w postępowaniu nr 1/ZP/SPOŁ/2021 o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 750 000 euro, którego przedmiotem jest:

Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego „PROGRAM  SPOŁECZNIK  NA LATA 2019-2021”  na terenie województwa zachodniopomorskiego:

  1. Miasto Koszalin , powiaty białogardzki, koszaliński, sławieński, szczecinecki – 1 osoba.

Do pobrania informacja o rozstrzygnięciu postępowania:

informacja-o-rozstrzygnięciu-postępowania 1_ZP_SPOŁ_2021

Magdalena Kiner

Comments are closed.