Witaj Społeczniku!

Wskazówki dla realizatorów inicjatyw w ramach Programu Społecznik w związku z epidemią COVID – 19

Wskazówki dla realizatorów inicjatyw w ramach Programu Społecznik w związku z epidemią COVID – 19

Jeżeli jesteś realizatorem  inicjatywy w ramach Programu Społecznik masz zawartą umowę o dofinansowanie, ale nie jesteś w stanie wywiązać się z obowiązków w niej przewidzianych w związku z epidemią COVID-19 lub widzisz, że sytuacja ta może wpłynąć na spowolnienie realizacji Twojego projektu , skontaktuj się z nami.

Zgłoś problem! A my go przeanalizujemy i postaramy się znaleźć indywidualne rozwiązanie.

W przypadkach, kiedy zgłoszone okoliczności będą miały związek z epidemią, wdrożymy niezbędne usprawnienia umożliwiające dalszą realizację  i uelastycznimy procedury.

Poinformuj nas, gdy:

  • Masz problemy z dochowaniem terminów na wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. Przykładowo nie jesteś w stanie dokonać płatności we wskazanym terminie lub rozliczyć dotacji tj. złożyć sprawozdania we wskazanym terminie.
  • Nie jesteś w stanie zrealizować projektu w terminie określonym w umowie lub widzisz spowolnienie w jego realizacji. Przeanalizujemy postęp w jego realizacji i rozważymy przesunięcie jego zakończenia, które będzie zgodne z Regulaminem konkursu.
  • Musisz zrezygnować z niektórych zakupów lub chcesz rozszerzyć katalog zakupów. Możemy zaakceptować zmiany w budżecie.
  • Zakończyłeś inicjatywę, ale nie jesteś w stanie osiągnąć wskaźników rezultatu. Możemy dokonać uzasadnionych zmian ich wartości.

Sygnalizując problem zgłoś dogodną dla Ciebie propozycję, która zwiększy szansę zrealizowania projektu w obecnych okolicznościach, poddamy ją analizie i znajdziemy rozwiązanie.

Zależy nam na dalszej realizacji Twoich działań. Działając wspólnie, chcemy zminimalizować trudną sytuację realizatorów inicjatyw w ramach Programu Społecznik.

Każdy sygnalizowany problem zostanie rozpatrzony indywidualnie w odniesieniu do zaistniałej sytuacji. Prosimy zgłaszać wszystkie problemy i potrzeby wynikające z realizacji zleconych zadań. Rozwiązanie zastosowane zostanie wobec Ciebie będzie dostosowane do okoliczności, w których się znalazłeś.

Prosimy o pozostanie w kontakcie z naszymi Animatorami Lokalnymi .

zakładka KONTAKT

Magdalena Kiner

Comments are closed.