Witaj Społeczniku!

Podpisywanie umów w ramach II naboru na rok 2021

Podpisywanie umów w ramach II naboru na rok 2021

Informujemy, że od dnia 1 czerwca br. rozpoczynamy podpisywanie umów.

Poniżej przedstawiamy wykaz załączników, które należy dołączyć do umowy :

– KRS/wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych/wpis do ARIMR ( KGW)

-podpisany wniosek – również przez członków grupy nieformalnej ( jeżeli dotyczy)

– statut/regulamin – za zgodność z oryginałem.

– załącznik 1a potwierdzenie złożenia wniosku

Proszę nie drukować umów o udzielenie dofinansowania samodzielnie. Skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia szczegółów.

Magdalena Kiner

Comments are closed.