Dyżur odwołany. 

Subregion E

24.03.2020 r. w godz. 16:00 do 18:00 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach, ul. Kościuszki 48

Spotkanie jest skierowane do:
1. Liderów i działaczy społecznych, realizujących lub planujących inicjatywy skierowane do mieszkańców.
2. Wnioskodawców Programu.
3. Realizatorów inicjatyw społecznych w ramach Programu.
4. Organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich, planujących wnioskowanie w Programie.

W programie spotkania:
1. Omówienie zasad Programu Społecznik.
2. Omówienie zasad pisania projektów, zgodnie z logiką projektową.
3. Omówienie zasad rozliczania projektów.
4. Dobre praktyki, rady i wskazówki dla wnioskujących i realizujących przedsięwzięcia.

Spotkanie poprowadzi Małgorzata Kuncewicz
w subregionie E: powiaty gryfiński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki (e-mail: m.kuncewicz@karrsa.pl; tel.: 530 577 430)