Subregion A

28.02.2020 r. w godz. 12:00 do 13:30 Szczecinie, ul. Mickiewicza 64, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, sala 06
Szkolenie dotyczące zasad rozliczania projektów w Programie Społecznik na lata 2019-2021, w ramach I naboru 2020 roku.

28.02.2020 r. w godz. 13:30 do 14:30 Szczecinie, ul. Mickiewicza 64, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania,  sala 06
Dyżur zorganizowany w ramach zadania pn. Program Społecznik na lata 2019-2021

Szkolenie i dyżur poprowadzi Animator Lokalny Marcin Słupiński -subregion A.
(e-mail: m.slupinski@karrsa.pl; tel.: 530 582 717)

Subregion E

03.03.2020 r. w godz. 16:00 do 18:00 w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4

Spotkanie jest skierowane do:
1. Liderów i działaczy społecznych, realizujących lub planujących inicjatywy skierowane do mieszkańców.
2. Wnioskodawców Programu.
3. Realizatorów inicjatyw społecznych w ramach Programu.
4. Organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich, planujących wnioskowanie w Programie.

W programie spotkania:
1. Omówienie zasad Programu Społecznik.
2. Omówienie zasad pisania projektów, zgodnie z logiką projektową.
3. Omówienie zasad rozliczania projektów.
4. Dobre praktyki, rady i wskazówki dla wnioskujących i realizujących przedsięwzięcia.

Spotkanie poprowadzi Małgorzata Kuncewicz, Animatorka Lokalna 
w subregionie E: powiaty gryfiński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki (e-mail: m.kuncewicz@karrsa.pl; tel.: 530 577 430)