Dokumenty do pobrania I FILAR (4 tys. zł na realizację mikrodotacji):

Regulamin konkursu na mikrodotacje Programu Społecznik na lata 2019-2021 –  dotyczy II naboru na rok 2020

Regulamin konkursu na mikrodotacje Programu Społecznik na lata 2019-2021 dotyczy I naboru na rok 2020

Załącznik nr 1- wzór wniosku o udzielenie mikrodotacji

Załącznik nr 1a do Regulaminu konkursu na mikrodotacje – potwierdzenie złożenia wniosku

Załącznik nr 2 – wzór karty oceny inicjatywy obywatelskiej przez Zespół Oceniający aktualna wersja

Załącznik nr 3 – wzór karty oceny merytorycznej wniosku o udzielenie mikrodotacji

Załącznik nr 4 – wzór minimalnego zakresu umowy na udzielenie mikrodotacji

Załącznik nr 5 – wzór sprawozdania rzeczowo-finansowego

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu na mikrodotacje

Załącznik nr 7 – minimalny zakres ankiety ewaluacyjnej

Poniżej dokumenty do pobrania II FILAR (10 tys. zł na realizację Regionalnych Inicjatyw Obywatelskich):

Regulamin naboru wniosków na regionalne inicjatywy obywatelskie- aktualizacja

Załącznik nr 1 – wzór wniosku na realizację regionalnej inicjatywy obywatelskiej

Załącznik nr 1a do Regulaminu na realizację regionalnej inicjatywy obywatelskiej potwierdzenie złozenia wniosku

Załącznik nr 2 – wzór karty oceny inicjatywy obywatelskiej przez Zespół Oceniający aktualna wersja

Załącznik nr 3 – wzór karty do głosowania

Załącznik nr 4- wzór minimalnego zakresu umowy na realizację regionalnej inicjatywy obywatelskiej

Załącznik nr 5 – wzór sprawozdania rzeczowo-finansowego

Załącznik nr 6 do Regulaminu naboru wniosków na realizacje regionalnej inicjatywy obywatelskiej

Załącznik nr 7 – minimalny zakres ankiety ewaluacyjnej

minimalna liczba głosów mieszkańców danego powiatu aktualizacja

Dokumenty do pobrania NABÓR SPECJALNY- SPOŁECZNIK NA RATUNEK

Regulamin konkursu na mikrodotacje Program Społecznik na Ratunek

Załącznik nr 1- wzór wniosku o udzielenie mikrodotacji nabór specjalny

Załacznik nr 2 Potwierdzenie złożenia wniosku

Załącznik nr 3 Karta oceny formalno-merytoryczna nabór specjalny

Załącznik nr 4 Potwierdzenie złozenia sprawozdania nabór specjalny

KOW nabór specjalny- aktualizacja z dnia 24.06.2020

Wnioski o udzielenie dofinansowania składamy za pomocą generatora WITKAC.