PROGRAM SPOŁECZNIK na lata 2019-2021 to kontynuacjaProgramu zrealizowanego  w latach 2017-2018r.  Wnioskodawcy mogą się starać o 4 tys. zł na realizację mikrodotacji oraz o 10 tys. zł na realizację Regionalnych Inicjatyw Obywatelskich.
Od 14 października do 4 listopada 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach mikrodotacji oraz Regionalnych Inicjatyw Obywatelskich na rok 2020!
Terminy realizacji inicjatyw od 1 lutego do 31 lipca 2020 roku!

Poniżej dokumenty do pobrania (4 tys. zł na realizację mikrodotacji):

Regulamin konkursu na mikrodotacje Programu Społecznik na lata 2019-2021 aktualizacja
Załącznik nr 1- wzór wniosku o udzielenie mikrodotacji
Załącznik nr 1a do Regulaminu konkursu na mikrodotacje – potwierdzenie złożenia wniosku
Załącznik nr 2 – wzór karty oceny inicjatywy obywatelskiej przez Zespół Oceniający aktualna wersja
Załącznik nr 3 – wzór karty oceny merytorycznej wniosku o udzielenie mikrodotacji
Załącznik nr 4 – wzór minimalnego zakresu umowy na udzielenie mikrodotacji
Załącznik nr 5 – wzór sprawozdania rzeczowo-finansowego
Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu na mikrodotacje

Załącznik nr 7 – minimalny zakres ankiety ewaluacyjnej

Poniżej dokumenty do pobrania (10 tys. zł na realizację Regionalnych Inicjatyw Obywatelskich):

Regulamin naboru wniosków na regionalne inicjatywy obywatelskie- aktualizacja
Załącznik nr 1 – wzór wniosku na realizację regionalnej inicjatywy obywatelskiej
Załącznik nr 1a do Regulaminu na realizację regionalnej inicjatywy obywatelskiej potwierdzenie złozenia wniosku
Załącznik nr 2 – wzór karty oceny inicjatywy obywatelskiej przez Zespół Oceniający aktualna wersja
Załącznik nr 3 – wzór karty do głosowania
Załącznik nr 4- wzór minimalnego zakresu umowy na realizację regionalnej inicjatywy obywatelskiej
Załącznik nr 5 – wzór sprawozdania rzeczowo-finansowego
Załącznik nr 6 do Regulaminu naboru wniosków na realizacje regionalnej inicjatywy obywatelskiej
Załącznik nr 7 – minimalny zakres ankiety ewaluacyjnej
minimalna liczba głosów mieszkańców danego powiatu aktualizacja

Wnioski o udzielenie dofinansowania składamy za pomocą generatora WITKAC.