Witaj Społeczniku!

Listy rankingowe PROGRAM SPOŁECZNIK na lata 2019-2021– REGIONALNE INICJATYWY OBYWATELSKIE nabór II na rok 2021

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy listy rankingowe II naboru na rok 2021 w ramach Regionalnych Inicjatyw Obywatelskich z podziałem na zasięg regionalny i powiatowy, które otrzymały dofinansowanie w ramach zadania publicznego „Program Społecznik na lata 2019-2021” realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. lista wniosków zakwalifikowanych do

Read More

Projekty zarekomendowane przez Radę Młodzieży WZ II nabór na rok 2021

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy projekty, które uzyskały rekomendacje Rady Młodzieżowej Województwa Zachodniopomorskiego: SUBREGION A EKO – Społeczni. Program zaangażowania ekologicznego młodzieży Fundacja Akcja Serducho, Szczecin Model United Nations 2021 Stowarzyszenie Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, Regionalny  turniej badmintona młodzieży szkolnej Stowarzyszenie „Nasze Warszewo”, Studencki6pack Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Żelechowa SUBREGION B Roślinny mural jest EKO

Read More

Podpisywanie umów w ramach II naboru na rok 2021

Informujemy, że od dnia 1 czerwca br. rozpoczynamy podpisywanie umów. Poniżej przedstawiamy wykaz załączników, które należy dołączyć do umowy : – KRS/wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych/wpis do ARIMR ( KGW) -podpisany wniosek – również przez członków grupy nieformalnej ( jeżeli dotyczy) – statut/regulamin – za zgodność z oryginałem. – załącznik 1a potwierdzenie złożenia wniosku Proszę nie drukować

Read More

Listy wniosków zakwalifikowanych do otrzymania mikrodotacji oraz listy wniosków rezerwowych w ramach II naboru na rok 2021

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy listy wniosków zakwalifikowanych do otrzymania Mikrodotacji oraz listy wniosków rezerwowych  II naboru na rok 2021  z podziałem na subregiony w ramach zadania publicznego „Program Społecznik na lata 2019-2021” realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. SUBREGION A Lista wniosków zakwalifikowanych – SUBREGION

Read More

Ruszyło głosowanie w ramach II naboru na rok 2021 na Regionalne Inicjatyw Obywatelskie

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym ruszyło głosowanie w ramach Regionalnych Inicjatyw Obywatelskich. Do głosowania zakwalifikowały się 104 inicjatywy, z czego 64 to inicjatywy o zasięgu regionalnym oraz  40 o zasięgu powiatowym. -Głosujemy na platformie : https://pomorzezachodnie.konsultuje.pl/ do dnia 20 maja br. do godz. 23.59. – Głosować mogą mieszkanki i mieszkańcy regionu, którzy w dniu

Read More

Zmiany w składzie Komisji Oceny Wniosków, Zespołu Oceniającego oraz nowi reprezentanci wchodzący w skład głosu doradczego

W dniu 12 kwietnia br. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwały potwierdzające zmiany w skadzie Komisji Oceny Wniosków (dotyczy oceny I filaru – Mikrodotacje) i Zespołu Oceniającego (dotyczy oceny II filaru – RIO) oraz zatwierdził nowy skład tzw.głosu doradczego (dotyczy projektów młodzieżowych). W załączniku znajdą Państwo uchwały w tej sprawie. uchwala_457_21_zo uchwala_455_21_kow uchwala_456_21_glos_doradczy

II nabór na rok 2021

W ramach aktualnego naboru złożono 1042 wnioski Subregion A liczba złożonych wniosków: 153 Subregion B liczba złożonych wniosków:184 Subregion C liczba złożonych wniosków:167 Subregion D liczba złożonych wniosków: 180 Subregion E liczba złożonych wniosków:197 RIO liczba złożonych wniosków: 161 Ogłoszenie wyników: 18.05.2021r. Mikrodotacje 22.05.2021 r. Regionalne Inicjatywy Obywatelskie Głosowanie na Regionalne Inicjatywy Obywatelskie odbędzie się

Read More

Od 1 kwietnia rusza nabór wniosków w obu filarach Programu Społecznik na lata 2019-2021

Od 1 do 22 kwietnia będzie trwał nabór w obu filarach Programu Społecznik na lata 2019-2021. Co to oznacza? Zainteresowane organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, osp, wopr-y, koła gospodyń wiejskich, itp.) oraz grupy nieformalne we współpracy z opiekunem będą mogły składać wnioski: – na mikrodotacje (tzw. I filar) – dofinansowanie do 4 tys. zł

Read More