Witaj Społeczniku!

Archive 10 stycznia, 2020

Listy rankingowe PROGRAM SPOŁECZNIK na lata 2019-2021– MIKRODOTACJE nabór I na rok 2020

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy listy wniosków zakwalifikowanych do otrzymania Mikrodotacji oraz listy wniosków rezerwowych  I naboru na rok 2020  z podziałem na subregiony w ramach zadania publicznego „Program Społecznik na lata 2019-2021” realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Wnioski nie ujęte na opublikowanych listach nie

Read More

Listy rankingowe PROGRAM SPOŁECZNIK na lata 2019-2021– REGIONALNE INICJATYWY OBYWATELSKIE nabór I na rok 2020

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy listy rankingowe I naboru na rok 2020 w ramach Regionalnych Inicjatyw Obywatelskich z podziałem na zasięg regionalny i powiatowy, które otrzymały dofinansowanie w ramach zadania publicznego „Program Społecznik na lata 2019-2021” realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Zgodnie z punktem 7.7

Read More