Witaj Społeczniku!

Zaproszenie do składania ofert Nr 1/ZP/SPOŁ/2020

Zaproszenie do składania ofert Nr 1/ZP/SPOŁ/2020

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „PROGRAM SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021” zaprasza Państwa do składania ofert na usługę o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:
Opracowanie raportu opisowego z badań ankietowych wraz z analizą statystyczną i prezentacją graficzną wyników przy realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego „PROGRAM SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021”

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać na adres e-mail: spolecznik@karrsa.pl w terminie do dnia 6 listopada  2020 r. do  godz. 15:30. W tytule e-maila proszę umieścić zapis: 1/ZP/SPOŁ/2020 Opracowanie raportu.

Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe nr 1_ZP_SPOŁ_2020

Magdalena Kiner

Comments are closed.