Witaj Społeczniku!

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu uzupełniającym nr 1/ZP/SPOŁ/2021

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu uzupełniającym nr 1/ZP/SPOŁ/2021

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „PROGRAM SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021” zaprasza Państwa do składania ofert w postepowaniu uzupełniającym na usługę społeczną o wartości netto nieprzekraczającą równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:
Pełnienie funkcji Animatora lokalnego/Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego „PROGRAM SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021”  na terenie województwa zachodniopomorskiego:

1. Miasto Koszalin, powiaty: białogardzki, koszaliński, sławieński, szczecinecki – 1 osoba.

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać na adres e-mail: spolecznik@karrsa.pl w terminie do dnia 18 stycznia 2021 r., godz. 15:30. W tytule e-maila proszę umieścić zapis: SPOŁECZNIK 2019-2021 – ANIMATOR

Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1_ZP_SPOŁ_2021

Magdalena Kiner

Comments are closed.