Witaj Społeczniku!

Ruszył II nabór wniosków na rok 2021 w ramach Programie Społecznik na lata 2019-2021.

Ruszył II nabór wniosków na rok 2021 w ramach Programie Społecznik na lata 2019-2021.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ruszył II nabór wniosków na rok 2021 w ramach Programie Społecznik na lata 2019-2021.

Nabór obejmuje dwa filary:

I – Mikrodotacje – projekty lokalne (dofinansowanie w wysokości do 4 tys. zł);

II – Regionalne Inicjatywy Obywatelskie – projekty o zasięgu powiatowym i wojewódzkim (dofinansowanie w wysokości do 10 tys. zł, jednak o wynikach naboru ostatecznie zdecydują mieszkańcy poprzez głosowanie internetowe).

W dalszym ciągu premiowane będą działania proekologiczne podejmowane w celu poprawy kondycji środowiska naturalnego. Kontynuowana będzie również współpraca z Radą Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. Na projekty zarekomendowane przez młodzież zostanie przeznaczone 10% całości budżetu, co pozwoli na dofinansowanie min. 20 projektów ,,młodzieżowych” w ramach I filaru i 5 projektów w ramach II filaru.

Łącznie na realizacje pomysłów w ramach dwóch filarów Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zarezerwował 1,3 mln zł, co pozwoli na dofinansowanie min.200 inicjatyw w ramach I filaru – Mikrodotacje oraz min.  50 inicjatyw w ramach II filaru – Regionalne Inicjatywy Obywatelskie.

Nabór  trwa od 1 kwietnia  do 22 kwietnia 2021 r.

Wnioski składamy przy pomocy generatora wniosków witkac.pl 

Regulaminy konkursów  znajdują się w zakładce „Dokumentacja konkursowa”

Zapraszamy do składania ofert!

Magdalena Kiner

Comments are closed.