Witaj Społeczniku!

Archive 21 maja, 2021

Podpisywanie umów w ramach II naboru na rok 2021

Informujemy, że od dnia 1 czerwca br. rozpoczynamy podpisywanie umów. Poniżej przedstawiamy wykaz załączników, które należy dołączyć do umowy : – KRS/wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych/wpis do ARIMR ( KGW) -podpisany wniosek – również przez członków grupy nieformalnej ( jeżeli dotyczy) – statut/regulamin – za zgodność z oryginałem. – załącznik 1a potwierdzenie złożenia wniosku Proszę nie drukować

Read More