Witaj Społeczniku!

Listy rankingowe PROGRAM SPOŁECZNIK na lata 2019-2021– REGIONALNE INICJATYWY OBYWATELSKIE nabór II na rok 2021

Listy rankingowe PROGRAM SPOŁECZNIK na lata 2019-2021– REGIONALNE INICJATYWY OBYWATELSKIE nabór II na rok 2021

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy listy rankingowe II naboru na rok 2021 w ramach Regionalnych Inicjatyw Obywatelskich z podziałem na zasięg regionalny i powiatowy, które otrzymały dofinansowanie w ramach zadania publicznego „Program Społecznik na lata 2019-2021” realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach II naboru na rok 2021 RIO – zasięg powiatowy

lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach II naboru na rok 2021 RIO – zasięg regionalny

Zgodnie z punktem 7.9 Regulaminu naboru wniosków na Regionalne Inicjatywy Obywatelskie warunkiem przyznania wsparcia finansowanego na Regionalną Inicjatywę Obywatelską było oddanie w głosowaniu internetowym:
a) minimum 200 głosów na regionalną inicjatywę obywatelską o zasięgu regionalnym,
b) minimum 0,15% głosów mieszkańców danego powiatu (wg danych GUS na stan 31.12.2019 r.)  na regionalną inicjatywę obywatelską o zasięgu powiatowym, przy założeniu minimum 200 głosów dla Miasta Szczecin.

 

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosku.
Gratulujemy organizacjom i grupom, które otrzymały dofinansowanie.

Magdalena Kiner

Comments are closed.