Witaj Społeczniku!

Archive 24 sierpnia, 2021

Rozstrzygnięcie postępowania  Nr 2/ZP/SPOŁ/2021 z dnia 12.08.2021r.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn.” Program Społecznik na lata 2019-2021” dokonała wyboru wykonawcy w postępowaniu nr 2/ZP/SPOŁ/2021 , którego przedmiotem jest: Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego „PROGRAM  SPOŁECZNIK  NA LATA 2019-2021”  na terenie województwa zachodniopomorskiego: Miasto Świnoujście,

Read More

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu uzupełniającym nr 2/ZP/SPOŁ/2021

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „PROGRAM SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021” zaprasza Państwa do składania ofert w postepowaniu uzupełniającym na usługę społeczną, którego przedmiotem jest: Pełnienie funkcji Animatora lokalnego/Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego „PROGRAM SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021”  na terenie województwa zachodniopomorskiego: Miasto Świnoujście, powiaty:

Read More

Działasz? Skorzystaj! Wsparcie działalności dla organizacji w regionie

Jeśli Państwa organizacja jest w trakcie (albo już po) realizacji projektu w ramach Programu Społecznik na lata 2019-2021, ma ochotę oraz energię na więcej działań i potrzebuje wsparcia informacyjnego – zachęcamy do korzystania: 1) Ze wsparcia doradczo-konsultacyjnego świadczonego dla organizacji z całego regionu przez Pracownię Pozarządową z Koszalina, która realizuje zadanie ,,Zachodniopomorskie Centrum Wpierania Organizacji

Read More