Witaj Społeczniku!

Działasz? Skorzystaj! Wsparcie działalności dla organizacji w regionie

Działasz? Skorzystaj! Wsparcie działalności dla organizacji w regionie

Jeśli Państwa organizacja jest w trakcie (albo już po) realizacji projektu w ramach Programu Społecznik na lata 2019-2021, ma ochotę oraz energię na więcej działań i potrzebuje wsparcia informacyjnego – zachęcamy do korzystania:

1) Ze wsparcia doradczo-konsultacyjnego świadczonego dla organizacji z całego regionu przez Pracownię Pozarządową z Koszalina, która realizuje zadanie ,,Zachodniopomorskie Centrum Wpierania Organizacji Pozarządowych” współfinansowane ze środków Samorządu Województwa, w ramach którego można telefonicznie, e-mailowo, osobiście zadać pytanie, skonsultować wątpliwe kwestie itp. Szczegóły znajdą Państwo na stronie: http://pracowniapozarzadowa.pl/cop/

2) Ze szkoleń w ramach Zachodniopomorskiej Akademii NGO w formie 3-dniowych (bezpłatnych) spotkań dla przedstawicieli ngo, na których będą poruszone zagadnienia związane z codziennym funkcjonowaniem  np. aspekty prawne i księgowe, komunikacja, promocja.
Termin sierpniowy ma już listę rezerwową, ale będą jeszcze trzy szkolenia na jesień – szczegóły na www: http://pracowniapozarzadowa.pl/2021/06/22/8220/

3) W Urzędzie Marszałkowskim trwa nabór na tzw. wkłady własne do projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych (do 17 sierpnia)  – szczegóły na www: http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-w-2021-roku-zadan-publicznych-wojewodztwa

4) Wsparcie organizacji w zakresie współpracy z wolontariuszami świadczy Regionalne Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu POLITES: https://www.polites.org.pl/wolontariat/moja-instytucja-chce-skorzystac-z-pomocy-polskich-wolontariuszy/
Kontakt: biuro@polites.org.pl , tel. tel: 91 450 11 46

Po garść inspiracji zapraszamy na stronę https://pomorzepomoze.pl/

5) Dla organizacji ze Szczecina – wsparcie ze strony Szczecińskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3http://sektor3.szczecin.pl/ Kontakt: Tel. 91 350 82 99, biuro@sektor3.szczecin.pl

6) Dla organizacji ze Stargardu – wsparcie świadczone przez Stargardzkie Centrum Organizacji Pozarządowychhttps://scwop.stargard.pl/

7) Organizacje z Nowogardu wspiera Nowogardzkie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowychhttps://nfop.nowogard.pl/

8) Organizacje z Gminy Sianów korzystają ze wsparcia Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzonego przez Referat Rozwoju Gminy Sianów.
Kontakt tel. 94 34 69 534, e-mail: rozwoj@sianow.pl

9) Organizacje z Gminy Szczecinek mogą zwrócić się po wsparcie do centrum prowadzonego przez Radę Organizacji Pozarządowych w Szczecinku: https://organizacjeszczecinek.pl/

10) SZOWES to Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej skupiająca cztery Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej obejmujące swym oddziaływaniem i wsparciem obszar województwa zachodniopomorskiego (https://szowes.pl/). SZOWES oferuje komplementarne wsparcie sektora ekonomii społecznej ukierunkowane w szczególności na tworzenie miejsc pracy oraz wzrost konkurencyjności podmiotów ekonomii społecznej. Wsparcie obejmuje m.in.: doradztwo, szkolenia, wsparcie finansowe, usługi prawne, usługi księgowe, usługi marketingowe, udział w targach i konferencjach, szkolenia zawodowe i in.

11) Przekrojowe informacje nt. możliwości pozyskiwania funduszy i działalności organizacji przygotowuje również Biuro ds. organizacji pozarządowych – Wydział Współpracy Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Kontakt: http://www.wws.wzp.pl/organizacje-pozarzadowe/biuro-ds-organizacji-pozarzadowych-w-wydziale-wspolpracy-spolecznej

Jesli czegoś zabrakło na powyższej liście – zachęcamy do kontaktu – z chęcią dodamy: tel. 91 31 14 921.

Magdalena Kiner

Comments are closed.