Witaj Społeczniku!

Archive 2 września, 2021

Zapraszamy do udziału w konsultacjach „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”

Do 24 września br. organizacje pozarządowe z terenu województwa zachodniopomorskiego (czyli m.in. stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, wodne ochotnicze pogotowia ratunkowe) mogą wziąć udział w trwających konsultacjach dokumentu pt. ,,Program współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”. Zawiera on m.in. zapisy o najważniejszych kierunkach współpracy między samorządem na szczeblu regionalnym,

Read More