Program Społecznik 2022-2024

Listy rankingowe konkursu na mikrodotacje w ramach Programu Społecznik 2022-2024 – I nabór na rok 2022

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy wyniki I naboru wniosków na rok 2022 w ramach Programu Społecznik 2022-2024 realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy ...
CZYTAJ WIĘCEJ

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NR 9/ZP/SPOŁ/2022 Z DNIA 31.03.2022 R.

Rozstrzygnięcie postępowania nr 9/ZP/SPOŁ/2022 z dnia 31.03.2022 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Program Społecznik 2022-2024” dokonała ...
CZYTAJ WIĘCEJ

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NR 6/ZP/SPOŁ/2022 z dnia 31.03.2022 r.

Rozstrzygnięcie postępowania nr 6/ZP/SPOŁ/2022 z dnia 31.03.2022 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Program Społecznik 2022-2024” dokonała ...
CZYTAJ WIĘCEJ

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NR 8/ZP/SPOŁ/2022 Z DNIA 28.03.2022 R.

Rozstrzygnięcie postępowania nr 8/ZP/SPOŁ/2022 z dnia 28.03.2022 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Program Społecznik 2022-2024” ...
CZYTAJ WIĘCEJ

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NR 7/ZP/SPOŁ/2022 Z DNIA 28.03.2022 R.

Rozstrzygnięcie postępowania nr 7/ZP/SPOŁ/2022 z dnia 28.03.2022 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn.” Program Społecznik 2022-2024” dokonała ...
CZYTAJ WIĘCEJ

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NR 5/ZP/SPOŁ/2022 Z DNIA 05.04.2022 R.

Rozstrzygnięcie postępowania nr 5/ZP/SPOŁ/2022 z dnia 05.04.2022 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn.” Program Społecznik 2022-2024” dokonała ...
CZYTAJ WIĘCEJ

WYBÓR KANDYDATUR OSÓB PEŁNIĄCYCH ROLĘ GŁOSU DORADCZEGO W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO PN. „PROGRAM SPOŁECZNIK 2022-2024”

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą z dnia 30 marca 2022 r. zaakceptował kandydatury osób pełniących rolę głosu doradczego w ocenie wniosków na mikrodotacje w ramach „Programu ...
CZYTAJ WIĘCEJ

WYBÓR CZŁONKÓW KOMISJI OCENY WNIOSKÓW W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO PN. „PROGRAM SPOŁECZNIK 2022-2024”

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą z dnia 30 marca 2022 r. powołał Komisję Oceny Wniosków.  uchwała nr 464-22-1 KOW Zalacznik1 do uchwały ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Ruszył Program Społecznik 2022-2024

Masz pomysł? Napisz wniosek, weź dotację i… działaj! Ruszył Program Społecznik 2022-2024 Program Społecznik 2022-2024 jest konsekwencją dotychczasowych działań w obszarze rozwoju aktywności ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Rozstrzygnięcie postępowania nr 4/ZP/SPOŁ/2022 z dnia 22.02.2022 r.

Rozstrzygnięcie postępowania nr 4/ZP/SPOŁ/2022 z dnia 22.02.2022 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn.” Program Społecznik 2022-2024” dokonała ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Rozstrzygnięcie postępowania nr 3/ZP/SPOŁ/2022

Rozstrzygnięcie postępowania nr 3/ZP/SPOŁ/2022 z dnia 16.02.2022 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn.” Program Społecznik 2022-2024” dokonała ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Rozstrzygnięcie postępowania nr 2/ZP/SPOŁ/2022

Rozstrzygnięcie postępowania nr 2/ZP/SPOŁ/2022 z dnia 16.02.2022 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn.” Program Społecznik 2022-2024” dokonała ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie negocjacji z wolnej ręki na Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie negocjacji z wolnej ręki wykonawcom, którzy złożyli ofertę w postępowaniu o udzielenie ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Wybór najkorzystniejszych ofert w postępowaniu na Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu woj. zachodniopomorskiego „PROGRAM SPOŁECZNIK 2022-2024”

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p. zm. (Dalej: Ustawa PZP) Zamawiający – Koszalińska Agencja ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Zaproszenie do składania ofert na dostawę 13 telefonów komórkowych w ramach Programu Społecznik 2022-2024

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „PROGRAM SPOŁECZNIK 2022-2024” zaprasza Państwa do składania ofert na usługę o wartości netto ...
CZYTAJ WIĘCEJ

Nabór na członków Komisji Oceny Wniosków w ramach zadania publicznego pn. „Program Społecznik 2022-2024”

Do  20 marca 2022 r. Operator Programu Społecznik 2022-2024 czeka na zgłoszenia do Komisji Oceny Wniosków. Formularz (oryginał lub skan z podpisem) należy przesłać na adres ...
CZYTAJ WIĘCEJ
Skip to content