Program Społecznik 2022-2024

Listy rankingowe konkursu na mikrodotacje w ramach Programu Społecznik 2022-2024 – I nabór na rok 2022

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy wyniki I naboru wniosków na rok 2022 w ramach Programu Społecznik 2022-2024 realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Informujemy, że wnioski, które nie znalazły się na żadnej z list, zostały ocenione negatywnie pod względem formalnym lub merytorycznym .Jednocześnie informujemy, że zgodnie z pkt … Czytaj dalej

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NR 9/ZP/SPOŁ/2022 Z DNIA 31.03.2022 R.

Rozstrzygnięcie postępowania nr 9/ZP/SPOŁ/2022 z dnia 31.03.2022 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Program Społecznik 2022-2024” dokonała wyboru wykonawcy w postępowaniu nr 9/ZP/SPOŁ/2022 o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych, którego przedmiotem jest: poczęstunek dla uczestników spotkań animacyjnych oraz dyżurów w ramach zadania publiczna pn. „Program Społecznik … Czytaj dalej

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NR 6/ZP/SPOŁ/2022 z dnia 31.03.2022 r.

Rozstrzygnięcie postępowania nr 6/ZP/SPOŁ/2022 z dnia 31.03.2022 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Program Społecznik 2022-2024” dokonała wyboru wykonawcy w postępowaniu nr 6/ZP/SPOŁ/2022 o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych, którego przedmiotem jest: zakup i dostawa kompletu materiałów promocyjnych/nagród dla wyróżnionych realizatorów, rollup’ów, plakatów dla realizatorów w … Czytaj dalej

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NR 8/ZP/SPOŁ/2022 Z DNIA 28.03.2022 R.

Rozstrzygnięcie postępowania nr 8/ZP/SPOŁ/2022 z dnia 28.03.2022 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Program Społecznik 2022-2024” dokonała wyboru wykonawcy w postępowaniu nr 8/ZP/SPOŁ/2022 o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych, którego przedmiotem jest: zakup i dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – szt. 3 niezbędnych do realizacji … Czytaj dalej

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NR 7/ZP/SPOŁ/2022 Z DNIA 28.03.2022 R.

Rozstrzygnięcie postępowania nr 7/ZP/SPOŁ/2022 z dnia 28.03.2022 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn.” Program Społecznik 2022-2024” dokonała wyboru wykonawcy w postępowaniu nr 7/ZP/SPOŁ/2022 o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych, którego przedmiotem jest: zakup i dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem oraz z akcesoriami dla Animatorów Lokalnych  – … Czytaj dalej

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NR 5/ZP/SPOŁ/2022 Z DNIA 05.04.2022 R.

Rozstrzygnięcie postępowania nr 5/ZP/SPOŁ/2022 z dnia 05.04.2022 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn.” Program Społecznik 2022-2024” dokonała wyboru wykonawcy w postępowaniu nr 5/ZP/SPOŁ/2022 o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych, którego przedmiotem jest: zakup i dostawa materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania publiczna pn. „Program Społecznik 2022-2024” … Czytaj dalej

WYBÓR KANDYDATUR OSÓB PEŁNIĄCYCH ROLĘ GŁOSU DORADCZEGO W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO PN. „PROGRAM SPOŁECZNIK 2022-2024”

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą z dnia 30 marca 2022 r. zaakceptował kandydatury osób pełniących rolę głosu doradczego w ocenie wniosków na mikrodotacje w ramach „Programu Społecznik 2022-2024”. Kandydatury osób zostały wskazane przez Radę Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego. uchwała nr 463-22 głos doradczy Zalacznik1 do uchwały GD

Ruszył Program Społecznik 2022-2024

Masz pomysł? Napisz wniosek, weź dotację i… działaj! Ruszył Program Społecznik 2022-2024 Program Społecznik 2022-2024 jest konsekwencją dotychczasowych działań w obszarze rozwoju aktywności społecznej i wspierania inicjatyw obywatelskich na Pomorzu Zachodnim. Za cel główny Programu przyjmuje się budowanie tożsamości i spójności regionu poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw mieszkanek i mieszkańców Pomorza Zachodniego, wzmacnianie zaufania i … Czytaj dalej

Skip to content