Realizatorzy programu „Społecznik na lata 2019-2021″ mają obowiązek informowania interesariuszy o źródle finansowania poprzez stosowania nazwy „Społecznik na lata 2019-2021 -Program Marszałkowski”.

Na materiałach powinny zostać umieszczone: logo Pomorza Zachodniego, logo Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz nazwa „Społecznik na lata 2019-2021 – Program Marszałkowski”. Powinny się one znaleźć na wszystkich materiałach związanych z realizacją projektu, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych, edukacyjnych, a także zakupionych środkach trwałych, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

Obowiązek informacyjny w zakresie stosowanej nazwy i oznakowania dotyczy również stron internetowych Realizatorów i portali społecznościowych wraz z aktywnym linkiem (#Pomorze Zachodnie, #ProgramSpołecznik, #społecznik, #KARR).

Opis dokumentów finansowo-ksiegowych

Opis dokumentów finansowo-ksiegowych (PDF)

Porozumienie-wolontariatu-wraz-z-kartą-godzin-pracy-wolontariusza REALIZATOR

Porozumienie-wolontariatu-wraz-z-kartą-godzin-pracy-wolontariusza REALIZATOR (PDF)

oświadczenie wolontariat

GRAFIKA:

Logotyp

Plakat_A3_druk

Naklejka na sprzęt

Plansza

karr_logo-wersja wektorowa

projekt rekomendowany przez Radę Młodzieży WZ