Program Społecznik 2022-2024

Subregion C

Powiaty: choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki.

Animatorzy

7 kwietnia 2022, godzina 17.00 

Dyżur Animatora: Drawsko Pomorskie Stadion Miejski
Animator Lokalny – Tomasz Walkiewicz

7 kwietnia 2022, godzina 17:00 

Dyżur Animatora: Drawsko Pomorskie Stadion Miejski 
Animator Lokalny – Tomasz Walkiewicz

Skip to content