Program Społecznik 2022-2024

Ewaluacja zadania publicznego Program Społecznik 2022-2024

Poniżej przedstawiamy raport z ewaluacji za rok 2022.
System ewaluacji obejmował następujące obszary tematyczne:
1. Poziom zainteresowania udzielonym wsparciem
2. Grupy odbiorców
3. Efektywność wdrażania programu i realizacji jego celów
4. Skuteczność w dotarciu z informacją do właściwych grup odbiorców
5. Zasięg geograficzny i „białe plamy”.
6. Ocena jakość świadczonego wsparcia
Raport z badań ankietowych 2022
Skip to content