Program Społecznik 2022-2024

Listy rankingowe konkursu na mikrodotacje w ramach Programu Społecznik 2022-2024 – I nabór na rok 2022

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy wyniki I naboru wniosków na rok 2022 w ramach Programu Społecznik 2022-2024 realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Informujemy, że wnioski, które nie znalazły się na żadnej z list, zostały ocenione negatywnie pod względem formalnym lub merytorycznym .
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z pkt 8.2.16 Regulaminu konkursu na mikrodotacje ” Nie ma możliwości negocjacji i odwołania od ocen merytorycznych, na podstawie których zostanie sporządzona lista projektów przeznaczonych do dofinansowania.”.

Subregion A

Subregion B

Subregion C

Subregion D

Subregion E

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosku.
Gratulujemy Organizacjom i grupom, które otrzymały dofinansowanie.

Skip to content