Witaj Społeczniku!

Ruszyło głosowanie w ramach II naboru na rok 2021 na Regionalne Inicjatyw Obywatelskie

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym ruszyło głosowanie w ramach Regionalnych Inicjatyw Obywatelskich. Do głosowania zakwalifikowały się 104 inicjatywy, z czego 64 to inicjatywy o zasięgu regionalnym oraz  40 o zasięgu powiatowym. -Głosujemy na platformie : https://pomorzezachodnie.konsultuje.pl/ do dnia 20 maja br. do godz. 23.59. – Głosować mogą mieszkanki i mieszkańcy regionu, którzy w dniu

Read More

Zmiany w składzie Komisji Oceny Wniosków, Zespołu Oceniającego oraz nowi reprezentanci wchodzący w skład głosu doradczego

W dniu 12 kwietnia br. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwały potwierdzające zmiany w skadzie Komisji Oceny Wniosków (dotyczy oceny I filaru – Mikrodotacje) i Zespołu Oceniającego (dotyczy oceny II filaru – RIO) oraz zatwierdził nowy skład tzw.głosu doradczego (dotyczy projektów młodzieżowych). W załączniku znajdą Państwo uchwały w tej sprawie. uchwala_457_21_zo uchwala_455_21_kow uchwala_456_21_glos_doradczy

II nabór na rok 2021

W ramach aktualnego naboru złożono 1042 wnioski Subregion A liczba złożonych wniosków: 153 Subregion B liczba złożonych wniosków:184 Subregion C liczba złożonych wniosków:167 Subregion D liczba złożonych wniosków: 180 Subregion E liczba złożonych wniosków:197 RIO liczba złożonych wniosków: 161 Ogłoszenie wyników: 18.05.2021r. Mikrodotacje 22.05.2021 r. Regionalne Inicjatywy Obywatelskie Głosowanie na Regionalne Inicjatywy Obywatelskie odbędzie się

Read More

Od 1 kwietnia rusza nabór wniosków w obu filarach Programu Społecznik na lata 2019-2021

Od 1 do 22 kwietnia będzie trwał nabór w obu filarach Programu Społecznik na lata 2019-2021. Co to oznacza? Zainteresowane organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, osp, wopr-y, koła gospodyń wiejskich, itp.) oraz grupy nieformalne we współpracy z opiekunem będą mogły składać wnioski: – na mikrodotacje (tzw. I filar) – dofinansowanie do 4 tys. zł

Read More

Wskazówki dla realizatorów inicjatyw w ramach Programu Społecznik w związku z epidemią COVID – 19

Jeżeli jesteś realizatorem  inicjatywy w ramach Programu Społecznik masz zawartą umowę o dofinansowanie, ale nie jesteś w stanie wywiązać się z obowiązków w niej przewidzianych w związku z epidemią COVID-19 lub widzisz, że sytuacja ta może wpłynąć na spowolnienie realizacji Twojego projektu , skontaktuj się z nami. Zgłoś problem! A my go przeanalizujemy i postaramy

Read More

Podpisywanie umów w ramach I naboru na rok 2021

Informujemy, że od dnia 25 stycznia br. rozpoczynamy podpisywanie umów. Poniżej przedstawiamy wykaz załączników, które należy dołączyć do umowy : – KRS/wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych/wpis do ARIMR ( KGW) -podpisany wniosek – również przez członków grupy nieformalnej ( jeżeli dotyczy) – statut/regulamin – za zgodność z oryginałem. – załącznik 1a potwierdzenie złożenia wniosku Proszę

Read More

Rozstrzygnięcie postępowania  Nr 1/ZP/SPOŁ/2021 z dnia 11.01.2021r.

Rozstrzygnięcie postępowania  Nr 1/ZP/SPOŁ/2021 z dnia 11.01.2021r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn.” Program Społecznik na lata 2019-2021” dokonała wyboru wykonawcy w postępowaniu nr 1/ZP/SPOŁ/2021 o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 750 000 euro, którego przedmiotem jest: Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków

Read More

Listy rankingowe PROGRAM SPOŁECZNIK na lata 2019-2021– REGIONALNE INICJATYWY OBYWATELSKIE nabór I na rok 2021

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy listy rankingowe I naboru na rok 2021 w ramach Regionalnych Inicjatyw Obywatelskich z podziałem na zasięg regionalny i powiatowy, które otrzymały dofinansowanie w ramach zadania publicznego „Program Społecznik na lata 2019-2021” realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Zgodnie z punktem 7.9

Read More

Listy wniosków zakwalifikowanych do otrzymania mikrodotacji oraz listy wniosków rezerwowych w ramach I naboru na rok 2021

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy listy wniosków zakwalifikowanych do otrzymania Mikrodotacji oraz listy wniosków rezerwowych  I naboru na rok 2021  z podziałem na subregiony w ramach zadania publicznego „Program Społecznik na lata 2019-2021” realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. SUBREGION A Lista wniosków zakwalifikowanych – SUBREGION

Read More