Witaj Społeczniku!

Wydłużenie terminu realizacji w ramach I naboru na rok 2020

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że decyzją Marszałka Olgierda Geblewicza wszystkie inicjatywy Programu Społecznik na lata 2019-2021, które otrzymały dofinansowanie na realizację w I naborze na 2020 rok, mogą być realizowane w terminie maksymalnie do 30 października 2020 roku. Możliwość wydłużenia czasu realizacji dotyczy zarówno inicjatyw w ramach mikrodotacji, jak i Regionalnych Inicjatyw Obywatelskich. Uwaga! Przedłużenie

Read More

Listy rankingowe PROGRAM SPOŁECZNIK na lata 2019-2021– MIKRODOTACJE nabór I na rok 2020

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy listy wniosków zakwalifikowanych do otrzymania Mikrodotacji oraz listy wniosków rezerwowych  I naboru na rok 2020  z podziałem na subregiony w ramach zadania publicznego „Program Społecznik na lata 2019-2021” realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Wnioski nie ujęte na opublikowanych listach nie

Read More

Listy rankingowe PROGRAM SPOŁECZNIK na lata 2019-2021– REGIONALNE INICJATYWY OBYWATELSKIE nabór I na rok 2020

Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy listy rankingowe I naboru na rok 2020 w ramach Regionalnych Inicjatyw Obywatelskich z podziałem na zasięg regionalny i powiatowy, które otrzymały dofinansowanie w ramach zadania publicznego „Program Społecznik na lata 2019-2021” realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Zgodnie z punktem 7.7

Read More

Rozstrzygnięcie postępowania nr 17/ZP/SPOŁ/2019

 INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA NR 17/ZP/SPOŁ/2019 Z DNIA 03.12.2019R.   Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Program Społecznik na lata 2019-2021” dokonała wyboru wykonawców w postępowaniu nr 17/ZP/SPOŁ/2019 o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, którego przedmiotem jest:  Obsługa mediów społecznościowych przy realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa

Read More

Rozstrzygnięcie postępowania nr 16/ZP/SPOŁ/2019 z dnia 03.12.2019 r.

Rozstrzygnięcie postępowania  Nr 16/ZP/SPOŁ/2019 z dnia 03.12.2019r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn.” Program Społecznik na lata 2019-2021” dokonała wyboru wykonawcy w postępowaniu nr 16/ZP/SPOŁ/2019 o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 750 000 euro, którego przedmiotem jest: Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze

Read More

Zaproszenie do składania ofert Nr 17/ZP/SPOŁ/2019

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „PROGRAM SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021” zaprasza Państwa do składania ofert na usługę o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest: Obsługa Mediów Społecznościowych przy realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego „PROGRAM SPOŁECZNIK NA

Read More

Zaproszenie do składania ofert Nr 16/ZP/SPOŁ/2019

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „PROGRAM SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021” zaprasza Państwa do składania ofert na usługi społeczne o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest: Pełnienie funkcji Animatora lokalnego/Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa

Read More