Program Społecznik 2022-2024

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu na mikrodotacje_2022-2024 (.pdf)

Instrukcja wypełniania wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku o mikrodotację wraz z wykazem dokumentów. (.pdf)

Załącznik nr 1

Wzór wniosku o udzielenie mikrodotacji (.pdf)

Załącznik nr 1a

Potwierdzenie złożenia wniosku (.pdf)

Załącznik nr 2

Wzór karty oceny formalnej wniosku o udzielenie mikrodotacji

Załącznik nr 3

Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o udzielenie mikrodotacji

Załącznik nr 4

Wzór umowy na udzielenie mikrodotacji (.pdf)

Załącznik nr 4a

Wzór umowy na udzielenie mikrodotacji (.pdf)

Załącznik nr 5

Wzór sprawozdania rzeczowo-finansowego (.pdf)

Załącznik nr 6

Potwierdzenie złożenia sprawozdania rzeczowo-finansowego (.pdf)

Załącznik nr 7

Ankieta ewaluacyjna (.pdf)

Załącznik nr 8

Klauzula informacyjna (.pdf)

Skip to content