Program Społecznik 2022-2024

Rozstrzygnięcie postępowania nr 3/ZP/SPOŁ/2022

Rozstrzygnięcie postępowania nr 3/ZP/SPOŁ/2022 z dnia 16.02.2022 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn.” Program Społecznik 2022-2024” dokonała wyboru wykonawcy w postępowaniu nr 3/ZP/SPOŁ/2022 o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych, którego przedmiotem jest: zakup i dostawa 13 aparatów telefonicznych dla realizacji zadania publicznego pn. „ PROGRAM SPOŁECZNIK 2022-2024”

protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty 3_ ZP_SPOŁ_2022

Skip to content