Program Społecznik 2022-2024

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NR 9/ZP/SPOŁ/2022 Z DNIA 31.03.2022 R.

Rozstrzygnięcie postępowania nr 9/ZP/SPOŁ/2022 z dnia 31.03.2022 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Program Społecznik 2022-2024” dokonała wyboru wykonawcy w postępowaniu nr 9/ZP/SPOŁ/2022 o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych, którego przedmiotem jest: poczęstunek dla uczestników spotkań animacyjnych oraz dyżurów w ramach zadania publiczna pn. „Program Społecznik 2022-2024” zgodnie ze specyfikacją.

Protokół_9__ZP_SPOŁ_2022

Skip to content