Program Społecznik 2022-2024

Ruszył kolejny nabór wniosków w ramach Programu Społecznik 2022-2024

W dniu 3 października br. rozpoczął się nabór wniosków na realizacje mikrodotacji w ramach Programu Społecznik 2022-2024. Wnioski można składać w generatorze Witkac do dnia 24.10.2022r. do godz. 23.59

  • premiowane będą projekty o charakterze proekologicznym,
  • będzie kontynuowana współpraca z młodzieżą, która będzie opiniowała wnioski,
  • premiowane będą działania pomocowe i integracyjnej na rzecz uchodźców

Nowością w tym naborze jest zapis dotyczący oddziałów terenowych tj. zgodnie z Regulaminem konkursu na udzielenie mikrodotacji łączna liczba złożonych wniosków w danym naborze nie może być większa niż 5, licząc wszystkie oddziały terenowe.

  • Dofinansowanie w wysokości do 5 000 zł.
  • Min. 410 mikrodotacji w skali województwa.
  • Okres realizacji 1.02-31.07.2023r.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Animatorami Lokalnymi.

Skip to content