Program Społecznik 2022-2024

WYBÓR CZŁONKÓW KOMISJI OCENY WNIOSKÓW W RAMACH ZADANIA PUBLICZNEGO PN. „PROGRAM SPOŁECZNIK 2022-2024”

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą z dnia 30 marca 2022 r. powołał Komisję Oceny Wniosków. 

uchwała nr 464-22-1 KOW

Zalacznik1 do uchwały

Skip to content