Program Społecznik 2022-2024

Zaproszenie do składania ofert na dostawę 13 telefonów komórkowych w ramach Programu Społecznik 2022-2024

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „PROGRAM SPOŁECZNIK 2022-2024” zaprasza Państwa do składania ofert na usługę o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00 , którego przedmiotem jest: Zakup i dostawa 13 aparatów telefonicznych dla realizacji zadania publicznego pn.” Program Społecznik 2022-2024”

Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: m.kiner@karrsa.pl  lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do dnia 23.02.2022r. godz. 15:30.

W tytule e-maila / na kopercie proszę umieścić zapis: 3/ZP/SPOŁ/2022 Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

zapytanie ofertowe 3_ZP_SPOŁ_2022

Formularz Ofertowy oraz Oświadczenie

Skip to content