Program Społecznik 2022-2024

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NR 5/ZP/SPOŁ/2022 Z DNIA 05.04.2022 R.

Rozstrzygnięcie postępowania nr 5/ZP/SPOŁ/2022 z dnia 05.04.2022 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn.” Program Społecznik 2022-2024” dokonała wyboru wykonawcy w postępowaniu nr 5/ZP/SPOŁ/2022 o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych, którego przedmiotem jest: zakup i dostawa materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania publiczna pn. „Program Społecznik 2022-2024” zgodnie ze specyfikacją.

Protokół_5_ZP_SPOŁ_2022

Skip to content