Program Społecznik 2022-2024

Rozstrzygnięcie postępowania nr 4/ZP/SPOŁ/2022 z dnia 22.02.2022 r.

Rozstrzygnięcie postępowania nr 4/ZP/SPOŁ/2022 z dnia 22.02.2022 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn.” Program Społecznik 2022-2024” dokonała wyboru wykonawcy w postępowaniu nr 4/ZP/SPOŁ/2022 o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych, którego przedmiotem jest: obsługa strony internetowej programu do realizacji zadania publiczna pn. “Program Społecznik 2022-2024” zgodnie ze specyfikacją.

protokół 4_ ZP_SPOŁ_2022

Skip to content