Program Społecznik 2022-2024

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NR 6/ZP/SPOŁ/2022 z dnia 31.03.2022 r.

Rozstrzygnięcie postępowania nr 6/ZP/SPOŁ/2022 z dnia 31.03.2022 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Program Społecznik 2022-2024” dokonała wyboru wykonawcy w postępowaniu nr 6/ZP/SPOŁ/2022 o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych, którego przedmiotem jest: zakup i dostawa kompletu materiałów promocyjnych/nagród dla wyróżnionych realizatorów, rollup’ów, plakatów dla realizatorów w ramach zadania publiczna pn. „Program Społecznik 2022-2024” zgodnie ze specyfikacją.

Protokół_6_ZP_SPOŁ_2022

Skip to content