Program Społecznik 2022-2024

Listy rankingowe konkursu na mikrodotacje w ramach II naboru na rok 2023 Programu Społecznik

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy wyniki II naboru wniosków na rok 2023 w ramach Programu Społecznik 2022-2024 realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Informujemy, że wnioski, które nie znalazły się na żadnej z list, zostały ocenione negatywnie pod względem formalnym lub merytorycznym .
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z pkt 8.2.16 Regulaminu konkursu na mikrodotacje ” Nie ma możliwości negocjacji i odwołania od ocen merytorycznych, na podstawie których zostanie sporządzona lista projektów przeznaczonych do dofinansowania.”

SUBREGION A

Lista wniosków zakwalifikowanych – SUBREGION A nabór II 2023

Lista wniosków rezerwowych – SUBREGION A nabór II 2023

SUBREGION B

Lista wniosków zakwalifikowanych – SUBREGION B nabór II 2023

Lista wniosków rezerwowych – SUBREGION B nabór II 2023

SUBREGION C

lista wniosków zakwalifikowanych – SUBREGION C nabór II 2023

lista wniosków rezerwowych – SUBREGION C nabór II 2023

SUBREGION D

lista wniosków zakwalifikowanych – SUBREGION D nabór II 2023

Lista wniosków rezerwowych – SUBREGION D nabór II 2023

SUBREGION E

lista wniosków zakwalifikowanych – SUBREGION E nabór II 2023

lista wniosków rezerwowych – SUBREGION E nabór II 2023

 

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie oferty.

Skip to content