Program Społecznik 2022-2024

Masz pomysł? Napisz wniosek, weź dotację i… działaj!  2 października br. rusza kolejny nabór wniosków w ramach Programu Społecznik 2022-2024

Głównym celem Programu jest budowanie tożsamości i spójności regionu w oparciu o silne społeczeństwo obywatelskie poprzez wspieranie i promowanie inicjatyw Mieszkanek i Mieszkańców Pomorza Zachodniego, wzmacnianie zaufania i więzi między obywatelami (kapitału społecznego), zdolności do współpracy w najbliższym otoczeniu dla osiągania wspólnych celów oraz wzmacniania zbieżnych wartości.

Do 23 października 2023r. do godz. 23:59:59 zainteresowane organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, osp, wopr-y, koła gospodyń wiejskich, itp.) oraz grupy nieformalne we współpracy z opiekunem będą mogły składać wnioski na udzielenie mikrodotacji. Wnioski należy złożyć przy wykorzystaniu generatora WITKAC ( www.witkac.pl).

Budżet tego naboru to 2 050 000 zł. Pozwoli on na realizację minimum 410 mikrodotacji  – 82 mikrodotacje w każdym subregionie. Maksymalna wartość dotacji to 5 tys. zł.

Podobnie jak w poprzednich naborach premiowane będą projekty o charakterze proekologicznym, pomocowym i integracyjnym na rzecz uchodźców oraz na rzecz młodzieży (otrzymają rekomendację Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego).
Ponadto organizacje, które po raz pierwszy będą składały wnioski w programie otrzymają dodatkowe 5 punktów przy ocenie.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest w zakładce REGULAMIN.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Animatorami Lokalnymi.

Skip to content